Leveransförseningar till nya Reselemacken

P.g.a leveransförseningar hos Skelleftebränsle kommer det att dröja till mitten av mars innan den förhoppningsvis är i drift.

//Styrelsen