Grattis Resele

Reselebygden kan glädjas åt av att ha fått stimulansmedel från kommunstyrelsen samt prispengar för utnämningen till Årets By 2023.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Byalaget, Hembygdsföreningen och Resele IF har bildats.

Arbetsgruppen motser tacksamt idéer, förslag och tankar kring vad pengarna bör användas till. Något som gynnar så många som möjligt i bygden,.

Vi vill ha era idéer senast 20:e augusti.

Kontakt:

Resele IF: Reseleidrott@gmail.com

Hembygdsföreningen: Goran@tangsta.se

Byalaget: Lena Sundelin-Sillberg 070-6829581

Inflyttningsgruppen: Madelene Kårén 073-8364565