Reselebygdens fiskevårdsområde

Området består av Ångermanälven nedströms Nämforsens kraftstation till Resele del av holmsjön, Stenbittjärnen, Höktjärnen, Ässjön, Sörtjärnen, del av Skäljsjön, Backsjön, Lill-Fängsjön, Mo-Långsjön, Tjålmsjön, Mångmanån, Torningsjön, Håssjön, Oringsjön, Alnötjärnen, Rössjön, Gåstjärnen, Nord-Koltjärnen, Strandsjön samt övriga tjärnar, åar och bäckar inom områdesgränsen. (se karta)

Håssjön inplanterad öring, röding

Fiskekort:
Dygnskort 100 kr
Årskort 300 kr

SWEDBANK clearing :8420-2 konto nr: 913 174 014-5
Medtag kvitto som fiskerättsbevis.

Kontaktpersoner:
Thomas Nordgren 070-3356425
Lars Kårén 0620-50026
Niklas Kårén 070-6579771
Rolf Nilsson 0620-50338
Mikael Selling 070-3401952

Ässjön öring, röding årlig pimpeltävling.

Övriga området fritt fiske med ett handredskap.

Catch and Release på gädda över 75 cm rekommenderas mer info finns här: Svenska Gäddklubben

Endast fiskerättsägare får fiska med fasta redskap typ nät, kräftburar m.m inom det egna skifteslaget som skall vara märkta med fastighetsbeteckning och namn väl synligt ovan vattenytan för kontroll.

På grund av risk för kräftpest får burar endast användas inom Reselebygdens FVO
max 10st kräftburar/fisketillfälle

Min storlek på kräftor 10 cm

Kräftfiske tillåten under tiden 2 lördagen i augusti till och med sista september

Styrelsen

loader

Kommande händelser

jan
26

2018-01-26 18.00 - 23.00

feb
2

2018-02-02 18.00 - 23.00

feb
9

2018-02-09 18.00 - 23.00

feb
16

2018-02-16 18.00 - 23.00

feb
20

2018-02-20 19.00 - 20.00

feb
23

2018-02-23 18.00 - 23.00