Resele Övre VVO

Resele Övre VVO omfattar ca 10000 ha mark där vi bedriver viltvård och jakt.

Styrelsen består av: Mikael Backman ordförande, David Isaksson kassör, Jan Erik Eriksson sekreterare, Hans Åkerlund jaktledare, Lars Kårén,Tomas Nordgren ledamöter, och Peter Strandlund suppleant.

För information kontakta:
Mikael Backman, ordförande på tel 070-6266913, eller
Hans Åkerlund, jaktledare 0620-50349.



Köp av jaktkort

För att slippa hantera kontanter vid köp av jaktkort, var vänlig sätt in summan på bankkonto nedan.

Swedbank 7846-44-05499

Skriv ditt namn som referens/meddelande för att underlätta bokföringen.

Kassör: David Isaksson 070-3163863

Jaktkort gällande Älg 150 kr.
gällande småvilt 150 kr.

Gästkort 2 dagar 100 kr. ( gäller ALLT småvilt ) Jakträttsinnehavaren är den som löser gästkortet ( 1 gäst per jakträttsinnehavare ).

 

 

Köttdelning Resele Övre jaktlag.

Vuxna älgar delas i halvor, som sedan ANMÄLDA jaktdeltagare får möjlighet att köpa under jaktsäsongen.

Teckningslista på älghalvor.
Vid anmälan till jakt tecknar man upp sig på sin halva. Annars finns möjlighet, att teckna upp sig på listan vid jaktmötet, inför jakten eller vid ett senare tillfälle.

När man tecknar upp sig, anger man om man vill ha en stor eller liten halva, och vid vilken tid på säsongen.

Jägare som har långt att åka, har förtur gentemot "ortsborna".

Halvor som ingen i jaktlaget vill köpa går till försäljning, dessa pengar går sedan in på jaktlagets konto.

Innan halvorna vägs renskärs de på alla skottskador och defekter. Halvor som går till försäljning ska vara "fina".

När man har köpt sin halva, hamnar man längst ner på listan för att köpa en ny.
Man kan köpa fler än en halva per säsong, när alla på listan fått sin halva tilldelad.

Pengar som kommer in från kötthalvorna delas efter jaktsäsong ut till jaktdeltagarna. Denna delning sker efter hur många jaktdagar man medverkat, så kallade JAKTMANDAGAR. Varje jaktdag är lika mycket värd, och när vi jagat färdigt på vuxna älgar, summeras detta ihop, och pengarna kan delas ut till deltagarna. Alla kostnader jaktlaget har haft under jaktsäsongen , dras av innan denna utdelning sker.

 

Betalning

Utbetalningen av jaktmandagar sker direkt till bankkonto. Detta innebär att alla i jaktlaget skall uppge sitt bankkonto till kassören, som gör utbetalningarna.

INNAN man hämtar sin halva i slakteriet SKALL betalning skett till jaktlagets konto, skriv ditt namn som referens/meddelande, för att underlätta bokföringen.

SWEDBANK 7846-30-17037

Styckningen får man själv ombesörja.
När slakteriet används till styckning av älghalva/halvor ANSVARAR den/de som använt slakteriet, för STÄDNING efteråt.

Bara vuxna älgar omfattas av detta system.
Kalvlistan finns kvar som förut.

Pris: 35 kronor/kg för jaktmedlem.
45 kronor/kg vid försäljning till utomstående.

 

Jaktskyttebana

Övningsskjutning

 

 

Kontaktperson: Lars Rullander 070-3432452

 

Årsmöte för Resele Övre VVO

Årsmöte för Resele Övre VVO

den 13 februari 2019 kl. 19,00 på Församlingshemmet, Myre.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Stadgeändring ang rösträtt per areal.

Styrelsen.

 

 

Älgjägarmöte/ Extrastämma.

Extrastämma

Antagande av nya jägare innom vvo.

Styrelsen

 

Städning av slakteri.

Den  kl 18,00 städar vi slakteriet mm.

ALLA jägare är Välkomna.

 

Årets älgjakt.

Älgjakten börjar den - sept, - sept, - okt, därefter helger.

 

Anmälan till årets jakt

Anmälan till årets jakt senast den  augusti  till Mikael Backman

på tel 070-6266913.    anmälda till årets jakt.

 

loader

Kommande händelser

feb
26

2019-02-26 18.00 - 20.30

mar
12

2019-03-12 18.00 - 20.30

mar
13

2019-03-13 18.00 - 20.00

mar
26

2019-03-26 18.00 - 20.30

apr
9

2019-04-09 18.00 - 20.30

apr
23

2019-04-23 18.00 - 20.30