Resele Övre VVO

Resele Övre VVO omfattar ca 10000 ha mark där vi bedriver viltvård och jakt.

Styrelsen består av: Mikael Backman ordförande, David Isaksson kassör, Jan Erik Eriksson sekreterare, Hans Åkerlund, Anders Åkerlund,Tomas Nordgren ledamöter, och Peter Strandlund suppleant.

För information kontakta:
Mikael Backman, ordförande    070-626 69 13, eller
Anders Åkerlund, jaktledare     070-313 56 46.Köp av jaktkort

Vid köp av jaktkort skall jakträttsbevis uppvisas. För att slippa hantera kontanter vid köp av jaktkort, var vänlig sätt in summan på bankkonto nedan.

Nya jägare skall anmälas till styrelsen.

Swedbank 7846-44-05499

Skriv ditt namn som referens/meddelande för att underlätta bokföringen.

Kassör: David Isaksson 070-316 38 63

Jaktkort gällande Älg 100 kr.
gällande småvilt 100 kr.

Gästkort 2 dagar 100 kr. ( gäller ALLT småvilt ) Jakträttsinnehavaren är den som löser gästkortet ( 2 gäster per jakträttsinnehavare ). Kontakta kassören innan jakt, för utskrift av Gästkort.

Inträdesavgift i Resele Övre jaktlag.

Inträdesavgiften betalas in på:

SWEDBANK 7846-30-17037

 

 

Köttdelning Resele Övre jaktlag.

Vuxna älgar delas i halvor, som sedan ANMÄLDA jaktdeltagare får möjlighet att köpa under jaktsäsongen.

Teckningslista på älghalvor.
Vid anmälan till jakt tecknar man upp sig på sin halva. Annars finns möjlighet, att teckna upp sig på listan vid jaktmötet, inför jakten eller vid ett senare tillfälle.

När man tecknar upp sig, anger man om man vill ha en stor eller liten halva, och vid vilken tid på säsongen.

Jägare som har långt att åka, har förtur gentemot "ortsborna".

Halvor som ingen i jaktlaget vill köpa går till försäljning, dessa pengar går sedan in på jaktlagets konto.

Innan halvorna vägs renskärs de på alla skottskador och defekter. Halvor som går till försäljning ska vara "fina".

När man har köpt sin halva, hamnar man längst ner på listan för att köpa en ny.
Man kan köpa fler än en halva per säsong, när alla på listan fått sin halva tilldelad.

Pengar som kommer in från kötthalvorna delas efter jaktsäsong ut till jaktdeltagarna. Denna delning sker efter hur många jaktdagar man medverkat, så kallade JAKTMANDAGAR. Varje jaktdag är lika mycket värd, och när vi jagat färdigt på vuxna älgar, summeras detta ihop, och pengarna kan delas ut till deltagarna. Alla kostnader jaktlaget har haft under jaktsäsongen , dras av innan denna utdelning sker.

 

Betalning

Utbetalningen av jaktmandagar sker direkt till bankkonto. Detta innebär att alla i jaktlaget skall uppge sitt bankkonto till kassören, som gör utbetalningarna.

INNAN man hämtar sin halva i slakteriet SKALL betalning skett till jaktlagets konto, skriv ditt namn som referens/meddelande, för att underlätta bokföringen.

SWEDBANK 7846-30-17037

Styckningen får man själv ombesörja.
När slakteriet används till styckning av älghalva/halvor ANSVARAR den/de som använt slakteriet, för STÄDNING efteråt.

Bara vuxna älgar omfattas av detta system.
Kalvlistan finns kvar som förut.

Pris: 35 kronor/kg för jaktmedlem.
45 kronor/kg vid försäljning till utomstående.

 

Jaktskyttebana

Övningsskjutning 2021 med början den 15, 22, 29 juli

5, 12, 19 28 augusti, samt 2 september.

Kontaktperson: Lars Rullander 070-343 24 52

 

Årsmöte för Resele Övre VVO

Årsmöte för Resele Övre VVO

den 11 augusti  kl. 18,30.   

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Styrelsen.

                                                                   

 

Älgjägarmöte/ Extrastämma.

Extrastämma och älgjägarmöte den 11 augusti kl. 18,30

Antagande av nya jägare innom vvo, samt fastställande

av jaktledarinstruktion för 2021-22.

Styrelsen

 

Städning av slakteri.

Den  kl 18,00 städar vi slakteriet mm.

ALLA jägare är Välkomna.

 

Årets älgjakt.

Älgjakten börjar den 11-13 sept,17-19 sept,11-17 okt, därefter helger.

 

Anmälan till årets jakt

Anmälan till årets jakt senast den  9 augusti  till Mikael Backman som sms

på tel 070-6266913, eller på supertext.   anmälda till årets jakt.

 

loader

Kommande händelser

dec
15

2021-12-15 18.00 - 20.00

feb
16

2022-02-16 18.00 - 20.00

apr
20

2022-04-20 18.00 - 20.00

jun
22

2022-06-22 18.00 - 20.00

aug
24

2022-08-24 18.00 - 20.00

okt
26

2022-10-26 18.00 - 20.00