Resele Byalag

IMG 5667 - kopiaEtt kraftfullt folk med otroliga möjligheter i en fantastisk miljö - de är Reseleborna de!
Som Reselebo blir man automatiskt medlem i Reselebygdens byalag.

Inom Reselebygdens byalag ska allt kunna diskuteras, stort som smått med anknytning till Resele med omnejd.

Målet med byalagets arbete skall hela tiden vara att sträva efter att utveckla och marknadsföra Reselebygden mot framtiden.

Styrelsen i Reselebygdens byalag består av 8 ledamöter plus v.ordförande.

Förutom styrelsen finns tre mycket aktiva arbetsgrupper, skolgruppen, inflyttningsgruppen och asylgruppen. 


 

Styrelsen i Reselebygdens byalag 2019 - Byalagets stadgar finns här!

V.Ordförande: Lena Sillberg Sundelin
Kassör: Erica Carlerby

Övriga ledamöter

Ibe Moerman
David Isaksson
Karin Nolén
Nils Johansson 
Mats Fagerström
Noak Nyman


Revisorer
Ordinarie: Jonas Bostedt
Ordinarie: Ing-Britt Hedin

Suppleant: Daniel Höglund
Suppleant: Harriet Tänglander     


VERKSAMHETSPLAN 2019 för Reselebygdens byalag

 1. Utgivning av ”Resele-NYTT och lite gammalt” med 6 nummer i färg.       
 2. Uppdatering av hemsidan .
 3. Regelbunden uppföljning och bevakning av beslut hos Sollefteå kommun, fullmäktige, styrelse och nämnder som rör Reselebygden.
 4. Regelbundet samverka med företag och övrigt föreningsliv i Reselebygden.
 5. Lämna aktuell information på tavlorna vid riksväg 90 samt på ”byatavlorna”.
 6. Underhålla välkomsttavlorna runt om i bygden.
 7. Ansvara för vinterväghållning av Tängsta hängbro med tillfarter.
 8. Ansvara för skötsel av Selsjöns badplats.
 9. Genomföra sommarfesten på Hövenbadet den 30 juni.
 10. Genomföra ”Broarna runt” i samarbete med Resele IF lördagen den 12 augusti.
 11. Genomföra ”Kakfrossa” en söndag under hösten.
 12. Genomföra vår Julmarknad vid affären under adventstid.
 13. Arbeta aktivt med turismfrågor i bygden, t.ex. uppröjning efter turistvägen, och att turistbroschyren trycks senast 30 april.
 14. Arbeta aktivt med skol- och skolutvecklingsfrågor genom vår skolgrupp.
 15. Arbeta aktivt med inflyttning, marknadsföring av Reselebygden genom vår inflyttningsgrupp.
 16. Anordna  "Lilla Julafton" i slutet av året.
 17. Underlätta för nyinflyttade, speciellt från andra länder, genom vår asylgrupp.
 18. Utse årets Reselebo.

 

loader

Kommande händelser

maj
21

2019-05-21 18.00 - 20.30

maj
25

2019-05-25 - 2019-05-26

maj
28

2019-05-28 18.00 - 19.00

maj
30

2019-05-30 08.00 - 09.00

jun
4

2019-06-04 18.00 - 20.30

jun
18

2019-06-18 18.00 - 20.30